Poradenstvo

Je dôverný rozhovor, kde vy prinášate svoj problém a ja vás empaticky počúvam, snažím sa vám čo najlepšie porozumieť a následne vám pri riešení problému pomôcť.

Vychádzam z presvedčenia, že každý z nás najlepšie vie, čo je pre neho dobré, len práve nemá k týmto informáciám zo svojho vnútra prístup. Ľudovo hovoríme, že si vtedy nerozumieme. Dôsledkom býva, že sa necítime dobre, nedarí sa nám tak, ako by sme chceli, necítime sa šťastní, dokonca sa môžeme dostať do stavov úzkosti či depresie. Vtedy nám môže pomôcť rozhovor s terapeutom, ktorý nás pri hľadaní porozumenia sprevádza. Spoločne zisťujeme, ako by bolo možné sa z tejto situácie dostať.

Ak sa vás týka niektoré z týchto konštatovaní, ste tu správne:

 • Mám nízke sebavedomie, neverím si.
 • Nevidím zmysel života, chýba mi motivácia.
 • Mám viac smútku ako radosti.
 • Žijem v neuspokojivom vzťahu a neviem, či mám zostať alebo odísť.
 • Žiarlim a neviem prestať.
 • Nedokážem sa vyrovnať s neverou.
 • Ťažko zvládam rozchod.
 • Nedarí sa mi nájsť si partnerský vzťah.
 • Zo života mi odišiel blízky človek.
 • Nerozumiem si so svojimi deťmi.
 • Rodičia mi príliš zasahujú do života.
 • Zažívam veľa úzkosti, často plačem.
 • Chcem v živote viac, no bojím sa stratiť to, čo mám.

Možno vás len zaujíma pohľad niekoho nezainteresovaného na niečo, čo práve riešite. Alebo chcete aktívne pracovať na sebarozvoji a osobnostnom raste. Môžeme prečítať more kníh, ale pokiaľ sa neuvidíme v zrkadle, budú nám všetky poučky málo platné. Zrkadlom vo vzťahoch je vždy len iný človek. Ja vám túto možnosť ponúkam.