Encounterová skupina

Encounterová skupina je miestom skutočných stretnutí. V skupine môžu ľudia zažívať blízkosť, akej je v bežnom živote málo, vytvárať vzťahy, založené na vzájomnej dôvere a otvorenosti, pocítiť, že so svojimi problémami nie sú sami, že  sú so spolučlenmi „na jednej lodi“. Encounter  je to slobodný priestor na ukazovanie akéhokoľvek aktuálneho prežívania. Tento proces sa len ťažko opisuje, je neopakovateľný, vždy iný a nedá sa dopredu predpokladať, čo sa bude diať. Encounterovú skupinu môže navštevovať ktokoľvek, ale je určená hlavne pre ľudí, ktorí chcú dlhodobo pracovať na svojom sebarozvoji. Stretnutia sa opakujú v pravidelných intervaloch približne raz za dva mesiace počas  víkendu. Skupina nemáva vopred stanovený program a  dianie má možnosť ovplyvňovať každý z jej členov. Stretnutiami sprevádzajú facilitátori, ktorí pomáhajú členom skupiny navzájom si porozumieť a podporujú ich. Významným ziskom z encounterovej skupiny môže byť váš osobnostný rast, ktorý sa prejaví napríklad:
  • v lepšom porozumení sebe a následne aj v porozumení iným,
  • redukciou strachu a zvýšením odvahy,
  • nárastom vlastnej sebahodnoty a sebavedomia,
  • v schopnosti priamejšej a efektívnejšej komunikácie,
  • v zodpovednejšom prístupe k sebe a voči iným.
V encounterovej skupine ľudia nie sú vyzývaní k tomu, aby o sebe čokoľvek zverejňovali, ak sa sami pre to nerozhodnú. Mlčanie je jedna z možností účasti v takejto skupine, aj keď aktívny prístup človeku i skupine prináša viac. Je na slobodnom rozhodnutí každého jednotlivca či, ako a kedy sa zapojí. Učenie prebieha formou vlastného zážitku. Viac o encounterovej skupine sa dočítate aj v mojom článku.