O mne

Vždy ma bavilo viesť s ľuďmi veľmi osobné rozhovory. Aby som to mohla robiť aj profesionálne, vyštudovala som psychoterapiu a ďalších 15 rokov som pracovala na svojom osobnostnom rozvoji v psychoterapeutickom výcviku PCA.

PCA, v slovenskom preklade Človekom centrovaný prístup (niekedy nazývaný aj rogeriánsky), je psychoterapeutický smer vychádzajúci z princípov humanistickej psychológie. Pri rozhovore sme s klientom v rovnocennej pozícii.

Okrem toho som si spravila výcvik v mediácii a v supervízii, som vedená v zozname socioterapeutov a externe pomáham tímu krízového centra pre liečbu závislostí.

Najviac zručností som však získala z každodenných sedení s vami či pri facilitovaní encounterových skupín. Bez štúdia to nejde a je dôležité, ale kľúčová je prax.

No za najdôležitejšie považujem, že moja práca je mojou sebarealizáciou.