Cenník

Platbu za online poradenstvo treba uskutočniť vopred na účet:

IBAN: SK98 1100 0000 0026 2300 2415


V prípade, že zrušíte dohodnuté stretnutie neskôr ako 24 hodín vopred, uhraďte prosím sumu za sedenie na účet: 

SK98 1100 0000 0026 2300 2415