zóna pohodlia

Kategórie
Zamyslenia

Múdrosti

„Život sa začína na okraji zóny pohodlia.“

Opúšťanie zóny pohodlia je cestou k osobnostnému rastu, alebo je len trápením?