syndróm vyhorenia

Kategórie
Zamyslenia

Múdrosti

Ako horieť a nevyhorieť

O tom ako sa dá horieť bez vyhorenia a naopak.