rovnováha

Kategórie
Zamyslenia

Múdrosti

Štyridsať minút

Také moje zamyslenie o niektorých stránkach života aj v kontexte s významnou udalosťou, ktorá toto uvažovanie ovplyvnila...