navrat

Kategórie
Zamyslenia

Múdrosti

Dá sa vstúpiť dvakrát do tej istej rieky?

Úvaha o tom, prečo sa ľudia vracajú ku svojim bývalým partnerom. Aké sú ich motívy a čo o tom hovoria výskumy.