Koučing

Je metóda rozvoja osobnosti zameraná na dosahovanie lepších pracovných výsledkov a zvyšovanie výkonnosti.

V praxi sa stáva, že disponujeme mnohými zručnosťami, sme vzdelaní a skúsení, ale nič z toho sa nám nedarí naplno využiť vo svojej práci. Dôvodom pritom nie je lenivosť, ale rôzne osobnostné zábrany, nerozpoznané strachy či neistoty. Ako kouč vás môžem pomaly a citlivo sprevádzať na ceste k sebapoznaniu a k uvoľneniu vášho potenciálu. Zjednodušene povedané, koučing pomáha žiť lepší a kvalitnejší život – nielen ten pracovný, ale aj osobný.

Podpora kouča sa môže týkať rôznych oblastí:

  • určovanie priorít v práci a v osobnom živote,
  • znižovanie stresu,
  • organizácia času,
  • efektívne riešenie konfliktných situácií,
  • vyjednávanie,
  • prezentácia seba a vašej práce,
  • sebamotivácia a motivácia podriadených,
  • delegovanie úloh,
  • riadenie a vedenie ľudí,
  • zavádzanie zmien.

Koučing vám môže pomôcť pri riešení otázok vlastnej motivácie a osobnej zaangažovanosti. Užitočný je aj pri hľadaní cesty, ako skĺbiť pracovné nároky s potrebou vlastnej sebarealizácie. Pomáha, aby práca nebola len vyčerpávajúcou činnosťou, ale aj zdrojom radosti a naplnenia.

Koučing sa hodí aj pri zvýšenej záťaži, ktorá vzniká ako dôsledok ťažkých životných udalostí, napr. pri strate partnera, vážnej chorobe či v obdobiach spojených s veľkým stresom.