Podkast: Terapie zo života ľudí – Odstrihávanie detí a rodičov