Individuálne poradenstvo

Je dôverný rozhovor, kde vy prinášate svoj problém a ja vás empaticky počúvam, snažím sa vám čo najlepšie porozumieť a následne vám pri riešení problému pomôcť.

Párové poradenstvo

Je určené pre manželov či partnerov, ktorí chcú aktívne riešiť problémy vo vzťahu.

Rodinné poradenstvo

Rodinné poradenstvo sa hodí vtedy, keď máte vzťahový problém s niekým z rodiny.

Encounterová skupina

V skupine môžu ľudia zažívať blízkosť, akej je v bežnom živote málo, vytvárať vzťahy, založené na vzájomnej dôvere a otvorenosti, pocítiť, že so svojimi problémami nie sú sami, že  sú so spolučlenmi „na jednej lodi“.